پاسخ به: حرکت آبی - The Blue Move

فرستنده irxoops در تاريخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱:۱۰:۳۷
تصویر کوچک شده

The Blue Move - XOOPS Persian - www.xoops.ir

ماژول تماس با ما - Contact 1.81

تصویر کوچک شده


ماژول تماس با ما برای ایجاد فرم های تماس در زوپس با قابلیت ایجاد بخش های مختلف و سیستم مدیریتی، یک ماژول مناسب برای ایجاد بخش تماس با ما.

دانلود ماژول به صورت کامل با فارسی ساز

دانلود فارسی ساز به تنهایی

لینک این پست : http://www.xoops.ir/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=19893