پاسخ به: حرکت آبی - The Blue Move- News 1.68 RC1 Persian

فرستنده irxoops در تاريخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ۲۱:۱۰:۵۷
تصویر کوچک شده

The Blue Move - XOOPS Persian - www.xoops.ir
ماژول اخبار و مقالات News 1.68 RC1
تصویر کوچک شده

با استفاده از این ماژول XOOPS، شما می توانید تعداد نامحدودی از اخبار را در سایت خود ایجاد کنید.

دانلود ماژول اخبار فارسی 1.68 به صورت کامل

دانلود فارسی ساز ماژول اخبار 1.68 به تنهایی

لینک این پست : http://www.xoops.ir/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=19869