پاسخ به: تصاویر در زوپس

فرستنده عشق مدرن در تاريخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ ۱۵:۲۹:۲۱
اطلاعاتی در مورد ماژول شما ندادید
نام و نسخه ماژول گالری؟
نسخه زوپس؟

معمولا باید دسترسی ها رو برای کاربران مهمان و عضو ست کنید

لینک این پست : http://www.xoops.ir/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=19089